چگونه بهترین مدرس حوزه خود باشیم و زندگی دیگران را متحول کنیم؟

ketabtv

کتاب مدرس مرجع

نویسنده: ژان بقوسیان
ترجمه: ژان بقوسیان
اندازه کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 184
کلید آموزش
سال نشر: 1397
قیمت کتاب: ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال: 12,000 تومان زمان ارسال: 24 تا 48 ساعت